Książeczka mieszkaniowa – co warto o niej wiedzieć?

Masz starą, PRL-owską książeczkę mieszkaniową? Możesz odzyskać pieniądze!

 

Zarejestruj książeczkę! 

Zrób to w banku, który ją wystawił. Jeśli książeczka została wystawiona przez PKO Bank Polski, możesz to zrobić w jego dowolnym oddziale. Idąc do banku, weź książeczkę ze sobą. Pospiesz się! Książeczkę warto zarejestrować jak najszybciej. Od tego zależy, kiedy będziesz mógł ją zlikwidować i uzyskać pieniądze! Jeżeli nie zrobisz tego do 31.12.2022, będziesz mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1 stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).

Pieniądze możesz przeznaczyć na następujące cele:

  • zapłatę części ceny lokalu mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu) – na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
  • montaż, wymianę lub modernizację instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno – kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, poniesienia wydatków na termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
  • poniesienia wydatków na termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym (co najmniej 6 tys. zł),
  • ponoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez co najmniej 5 lat,
  • zakupie lub zamianie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w ramach współwłasności w częściach ułamkowych,
  • zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych.

W dwóch ostatnich przypadkach udział musi wynieść co najmniej ¼.

pobierz informator PKO BP: Informator_dotyczący_Oszczędnościowych_Książeczek_Mieszkaniowych_z_prawem_do_premii_gwarancyjnej_

Więcej informacji>>