Twoje dochody są za wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem? A jednocześnie nie masz zdolności kredytowej, aby kupić je na wolnym rynku? Jeśli tak, sprawdź rynkową część programu Mieszkanie Plus.

Kto ma pierwszeństwo?

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową. Twoje dochody muszą być wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. Pamiętaj, że dochody to nie tylko twoje zarobki; to także świadczenia typu 500+. Jak tylko lokalny samorząd podejmie uchwałę w sprawie kryteriów pierwszeństwa, opublikujemy ją na tej stronie.

Jak przebiega nabór?

Nabór składa się z trzech etapów:

Etap 1

Pierwszy etap to przyjmowanie wniosków. Będzie można je wypełnić online lub w Urzędzie Miasta. Samorząd sprawdzi wnioski i każdemu przydzieli odpowiednią liczbę punktów – zgodnie z uchwalonymi kryteriami pierwszeństwa. Np. jeżeli w uchwale znajdzie się zapis „10 punktów za każde dziecko” i „2 punkty za rozliczanie się z podatku w Zamościu”, a ty masz dwoje dzieci i rozliczasz PIT w Zamościu, to otrzymasz 22 punkty.

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej (tj. czy będziesz w stanie opłacać czynsz). Badanie to nie jest konieczne, jeżeli po podpisaniu umowy najmu wpłacisz 6-miesięczną kaucję.

Etap 3

Weryfikacja w BIG Infomonitor. Nie możesz mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.

Najem czy własność?

Mieszkanie Plus możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umowa najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres ok. 25 lat (ten okres ustala PFR Nieruchomości S.A.). W Zamościu, na chwile obecną, oferujemy wyłącznie umowę najmu instytucjonalnego. Jeżeli dla tej inwestycji pojawi się opcja DDW, będziesz mógł przystąpić do takiej umowy.

ILE KOSZTUJE NAJEM?

Sposób rozliczeń, który proponujemy, zapewnia pełną przejrzystość oraz zgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów. Na opłaty składają się: czynsz, rachunki i opłata eksploatacyjna. Stawki czynszowe zostaną ogłoszone przed naborem. Uwaga! Będą to stawki szacunkowe! Precyzyjne kwoty wyliczamy już po zakończeniu budowy i rozliczeniu jej kosztów. W przypadku umowy najmu z dojściem do własności, dochodzi czwarty składnik: część wartości lokalu (spłacasz swój lokal przez ok. 25 lat).

czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu

opłaty niezależne od nas: dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, etc.

opłata eksploatacyjna: utrzymanie części wspólnych, ich konserwacja i naprawa – poniżej szczegółowo opisaliśmy, co ta opłata zawiera.