Twoje dochody są za wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem? A jednocześnie nie masz zdolności kredytowej, aby kupić je na wolnym rynku? Sprawdź rynkową część rządowego programu mieszkaniowego!

Kto ma pierwszeństwo?

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Jednak nawet jeśli nie spełniasz żadnego kryterium pierwszeństwa, możesz się starać o mieszkanie. Uwaga! Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową. Twoje dochody muszą być wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. Pamiętaj, że dochody to nie tylko zarobki; to także świadczenia typu 500+.

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA W ZAMOŚCIU

Nie musisz spełniać żadnego z tych kryteriów, aby starać się o mieszkanie. Jednak jeśli je spełniasz, możesz liczyć na pierwszeństwo.

 • Masz starą, PRL-owską książeczkę mieszkaniową – 10 pkt.
 • Posiadasz dziecko – 10 pkt. (maksymalnie 30 pkt.)
 • Nie jesteś właścicielem mieszkania lub domu – 30 pkt.
 • Jesteś najemcą lokalu komunalnego i chcesz się z niego wyprowadzić – 10 pkt.
 • Znalazłeś się na liście osób uprawnionych do lokalu komunalnego – 10 pkt.
 • Trzykrotnie, bezskutecznie ubiegałeś się o lokal komunalny – 5 pkt.
 • Ukończyłeś 65 lat – 10 pkt.
 • Masz orzeczenie o niepełnosprawności i mniej niż 16 lat – 10 pkt.
 • Masz ponad 16 lat i orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 10 pkt.
 • Mieszkasz w Zamościu – 10 pkt.
 • Rozliczasz PIT w Zamościu – 10 pkt. za każdy rok w ciągu ostatnich 3 lat (maksymalnie 30 pkt.)
 • Ty lub Twój małżonek / konkubent nie ukończył 35 r.ż. – 10 pkt.
 • Pełnisz funkcję rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – 10 pkt.
 • Byłeś wychowankiem domu dziecka, schroniska dla nieletnich, rodziny zastępczej, domu pomocy społecznej dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ośrodka wychowawczego, etc. – 10 pkt.
 • Samotnie wychowywałeś dziecko co najmniej przez okres ostatnich trzech lat – 10 pkt.

NABÓR NAJEMCÓW

zasady naboru

Etap 1

Pierwszy etap to przyjmowanie wniosków. Będzie można je wypełnić online. Trzeba będzie też dostarczyć do Urzędu Miasta Zamość dokumenty potwierdzające, że spełniasz kryteria społeczne (dostarczasz je tylko wówczas, jeżeli Cię dotyczą). Samorząd sprawdzi wnioski i każdemu przydzieli odpowiednią liczbę punktów – zgodnie z uchwalonymi kryteriami pierwszeństwa.


zasady najmu mieszkania na start

Etap 2

Sprawdzamy, czy masz zdolność czynszową, tj. czy będziesz w stanie płacić czynsz i rachunki. Osoby, które udokumentują swoją zdolność czynszową, mogą wpłacić niższą, 3-miesięczną kaucję. Natomiast osoby, które zadeklarują, że po podpisaniu umowy najmu wpłacą wyższą, 6-miesięczną kaucję składają tylko oświadczenia o swoich dochodach i zobowiązaniach. I tylko na podstawie tych oświadczeń określamy ich zdolność czynszową. Obowiązkowa dla wszystkich jest weryfikacja w BIG InfoMonitor i KRD.

ILE KOSZTUJE NAJEM?

falka PFR Nieruchomości
zasady najmu czynsz

Czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu. Przed naborem opublikujemy średnią stawkę za mkw. W filarze rynkowym rządowego programu mieszkaniowego czynsz jest na poziomie zbliżonym do tego, który obowiązuje na rynku prywatnym. Różnicę stanowią dopłaty do czynszu.


zasady najmu z weryfikacją czynszową

Opłata eksploatacyjna: utrzymanie części wspólnych, ich konserwacja i naprawa – poniżej szczegółowo opisaliśmy, co ta opłata zawiera.


zasady najmu

Twoje rachunki, czyli opłaty niezależne od nas (płacisz tyle, ile zużyjesz – każde mieszkanie ma liczniki): dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, etc.

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ:

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

DOPŁATY DO CZYNSZU

Najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze. Po więcej informacji zapraszamy do urzędu gminy, która weryfikuje wnioski i przyznaje dopłaty.

Kalkulator dopłat

Dopłata:

ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ NA POCZĄTEK?

zasady najmu kaucja

Kaucja

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu.


zasady najmu czynsz

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


zasady najmu wyposażenie

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Najem czy własność?

Pierwsza umowa jest zawsze umową najmu instytucjonalnego zwierana na 24 m-ce. Możliwość oferowania umów najmu instytucjonalnego z DDW jest uzależnione od decyzji inwestora i zarządzającego Funduszem Mieszkań dla Rozwoju.

CZĘSTE PYTANIA

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Dokładnie tak. Dwie formalności tylko muszą być spełnione. Zawrzemy aneks do umowy najmu, którą już podpisałeś, w którym Twoje dziecko będzie widniało jako najemca. Złożysz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Od tego momentu wszelkie prawa i obowiązki najemcy będą dorosłemu dziecku przyznane.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Analiza zdolności czynszowej nie dotyczy pełnoletnich dzieci w tym przypadku.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Opłatę za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz wypisy notarialne, opłacimy w całości, jeżeli udamy się do kancelarii z nami współpracującej. Gdyby jednak miałby to być notariusz zaproponowany przez Ciebie, wtedy całkowity ciężar płatności spoczywa na Tobie.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale w tym przypadku dziecko będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu . Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu tej umowy.

Podpisałem umowę najmu, ale zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Po kilku latach postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu. Wartość tę określi rzeczoznawca majątkowy.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Czynsz może być waloryzowany corocznie i jest uzależniony od wskaźnika inflacji. Jeżeli będzie ujemy oznaczać będzie obniżkę czynszu, jeżeli zaś będzie dodatni to podwyżkę. Wysokość zmian jest ograniczona i jest równa wartości wskaźnika. Zwracamy uwagę, że nie tylko czynsz podlega waloryzacji, ale również kaucja.